Problemen met de kwaliteit van de verleende rechtsbijstand en/of de hoogte van de declaratie

Als u van mening bent dat de kwaliteit van de rechtshulp de hoogte van de declaratie niet rechtvaardigt, of u bent van mening dat uw advocaat zich niet houdt aan de tussen u en uw advocaat gemaakte afspraken over de declaratie, dan voorziet de interne klachtenregeling van het kantoor in een klachtprocedure. Als u er met de advocaat of het kantoor niet uitkomt, bepaalt de klachtprocedure of het geschil aan een geschillencommissie, zoals bijvoorbeeld de Geschillencommissie Advocatuur, of de civiele rechter kan worden voorgelegd. Deze procedure geldt ook als u van mening bent dat uw advocaat uw zaak op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand had moeten behandelen. Daarnaast kunt u uw klacht altijd aan de deken voorleggen.